Kierownik budowy / inspektor nadzoru

Prowadzimy kompleksowy nadzór budowlany

Kierownik Budowy:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

Przykładowe nadzory

Płyta fundamentowa w systemie Legalett
Zbrojenie płyty stropowej nad parterem
Zbrojenie stropodachu
Izolacja pionowa fundamentów
Ściany fundamentowe
Nadzór nad pracami - technologia kanadyjska
Stan surowy otwarty
Prace związane z pokryciem dachowym
Wykonanie otworu w ścianie nośnej
Otwór po wybiciu
Stan surowy otwarty
Więźba dachowa

Realizacje