Kierownik budowy / Inspektor nadzoru

Prowadzimy kompleksowy nadzór budowlany

Kierownik Budowy:

 • dokumentacja budowy
 • harmonogram robót
 • kontrola techniczna na budowie
 • odbiory poszczególnych etapów robót
 • doradztwo wykonawcze i materiałowe

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

 • kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego
 • kontrola stanu zaawansowania robót do fakturowania
 • doradztwo inwestycyjne
 • odbiory robót zanikających
 • kontrola jakości wykonania robót
 • kontrola kierownika budowy, wykonawców

Przykładowe nadzory

Płyta fundamentowa w systemie Legalett
Zbrojenie płyty stropowej nad parterem
Zbrojenie stropodachu
Izolacja pionowa fundamentów
Ściany fundamentowe
Nadzór nad pracami - technologia kanadyjska
Stan surowy otwarty
Prace związane z pokryciem dachowym
Wykonanie otworu w ścianie nośnej
Otwór po wybiciu
Stan surowy otwarty
Więźba dachowa
Góra