Termografía

Usamos la cámara de imagen técnica en construcciones, departamentos y casas

Termografía nos permite rápido y no invasivo ver los problemas invisibles a simple vista.

Verificamos siguientes elementos:

Verificación del cuadro de distribución:

Badanie termowizyjne jest jednym z kluczowych pomiarów na nieruchomościach z rynku wtórnego. Nie zawsze wyniki pomiarów idealnie odzwierciedlają skalę problemu - usterki. Stąd prawidłowo wykonana termowizja przy odpowiednich warunkach "wewnątrz/zewnątrz" oraz interpretacja wyników pozwala na trafną diagnozę.

Ejemplos de defectos