Thermal imaging

We carry out thermal imaging of buildings, houses and flats

Thermography lets us notice in a quick and non-invasive way many more faults than meets the eye.

We check the following elements:

We check the following aspects:

Badanie termowizyjne jest jednym z kluczowych pomiarów na nieruchomościach z rynku wtórnego. Nie zawsze wyniki pomiarów idealnie odzwierciedlają skalę problemu - usterki. Stąd prawidłowo wykonana termowizja przy odpowiednich warunkach "wewnątrz/zewnątrz" oraz interpretacja wyników pozwala na trafną diagnozę.

Examples of faults